Daluyong

9:49:00 PMHabang klase, malayo ang aking tingin
Wala ang atensyon sa aralin
Lumalangoy ang aking isip

Biglang napatanong sa sarili
Tama bang medisina ang pinili?
Panggagamot ba'y tunay na para sa akin?

Ang bilis ng buhay sa medisina
Dumadaluyong ang mga gawain
Talagang hindi ka papatulugin

Ang dami ng dapat sauluhin
Wala ka nang panahong namnamin
Ang lahat ng mga aralin

Kailangan na lamang tanggapin
Lunukin ang lahat ng impormasyon
Na nakuha sa buong maghapon

Sa kabila ng lahat
Ng pagod at puyat
Minahal ko ang medisina

Hindi ko ito isusuko
Itutuloy ko ang laban
Magiging doktor pa rin ako para sa bayan

Marami mang alon ng pagsubok ang dumating
Buong puso ko itong susuungin
Walang makapipigil sa akin

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed